Huishoudelijk reglement BONAIR

BONAIR heeft als doel sport, ontspanning en spelplezier te bevorderen in een aangename en ongedwongen sfeer.
Elk lid van BONAIR wordt geacht bij zijn toetreding kennis te hebben genomen van het huishoudelijk reglement en verbindt zich ertoe de geest en het familiale karakter van onze club in alle opzichten te respecteren.

Algemeen

 • Onze club is zowel toegankelijk voor leden als niet-leden, net ter promotie van de sport.

 • BONAIR draagt fairplay, sportiviteit en hoffelijkheid hoog in het vaandel. Daarom is de houding van onze leden integer en sportief, hun gedrag op en naast het terrein correct.

Toegang tot terreinen

 • Enkel de leden die hun lidgeld betaald hebben of betalende niet-leden hebben toegang tot de padelterreinen van BONAIR en mits voorzien van de nodige sportkledij en juiste schoeisel.

Accommodatie

 • Het clubhuis van BONAIR staat ter beschikking van zowel leden als niet-leden. Eigen drank of eten mee brengen in het clubhuis of op de terrassen, om er te consumeren is verboden.

 • De douches en toiletten worden regelmatig onderhouden. Houd ze uit respect voor de andere leden ook zelf proper. Laat geen afval achter in de kleedkamers, douches en toiletten. Het is verboden te roken in de kleedkamers.

 • We hebben een mooie groene locatie, help ons om de orde en netheid van het domein optimaal te houden. Gooi papier, afval, sigarettenpeukjes, kauwgom e.d. in de daarvoor voorziene vuilnisbakken (rest en PMD gescheiden) en asbakken. Zorg er ook voor dat ook kinderen dit respecteren.

 • Er wordt niet gerookt rond de padelterreinen.

 • Gelieve glazen, koffietassen, flesjes,... na consumptie terug naar het clubhuis te brengen.

Aansprakelijkheid

 • Alle leden die aangesloten zijn bij Tennis Vlaanderen zijn automatisch verzekerd voor ongevallen op onze padelterreinen en tijdens interclubwedstrijden op verplaatsing. Niet leden spelen op eigen risico.

 • In geval van sportletsel(s) op de padelterreinen dient men zo snel mogelijk contact op te nemen met het secretariaat van de club waar men mee verbonden is. Contactpersoon voor leden van BONAIR is Leen De Geeter (0476/548450)

 • In het clubhuis is steeds een EHBO koffer aanwezig om eerste hulp te bieden bij verwondingen allerhande.

 • BONAIR draagt geen verantwoordelijkheid voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of schade aan persoonlijk eigendommen of voertuigen.

Sancties

 • De terreinen en het zich daarop bevindende materiaal, omheining, padelnetten, kabels, banken, papierbakken, verlichtingsinstallatie, enz. zijn alle eigendom van BONAIR. Het materiaal van de club, medespelers, omgeving, ... dient met de nodige zorg worden behandeld. Elke schade toegebracht door een lid aan materiaal en/of installaties van de vereniging (bar, kleedkamers, velden, eigendommen in de omgeving...) of van een ander lid, zal worden verhaald op dit lid/speler.

Privacy

 • BONAIR stelt alles in het werk om GDPR-wetgeving na te leven. De club respecteert de privacy van al haar leden, medewerkers en bezoekers en ziet er op toe dat persoonsgebonden gegevens correct worden behandeld.

 • Camerabewaking is aanwezig op onze club bij de ingang en bar. Deze beelden zijn enkel toegankelijk voor de clubverantwoordelijken en worden enkel bekeken bij aanwijzingen van inbreuken.

 • Foto’s en video’s die gemaakt worden op het terrein kunnen gebruikt worden voor de website en/of social media. Indien u dit om privacy redenen niet wenst, gelieve dit tijdig te melden aan het bestuur.

Parking & omgeving

 • BONAIR streeft naar een goede verstandhouding met onze buren en de omgeving. Overmatig lawaai dient ten allen tijde vermeden worden maar Bonair vraagt extra aandacht hiervoor in de vroege ochtend en de late avond

 • Fietsen worden gestald in het fietsenrek en niet tegen het clubhuis.

 • Wildplassen is uit den boze.

Varia

 • Eventuele sluitingen wegens vakantie of andere reden worden in het clubhuis tijdig aangekondigd via sociale media en website

We rekenen op jullie medewerking en we vertrouwen erop dat deze regels worden nageleefd. Zo kan iedereen zorgeloos genieten van het spel.

Client 1
Client 1
Client 1
Client 1

BONAIR

Evendael 32
9550 HERZELE
bonair.padel@gmail.com

social media

Contact + WhatsApp:

0478 / 24 18 14 (Ines)

Contact:

0477 / 65 85 09 (Bert)